گرمکن نان مدل شده در سالیدورک

گرمکن نان مدل شده در سالیدورک

گرمکن-نان-مدل-شده-در-سالیدورکدانلود گرمکن نان مدل شده در سالیدورک، توضیحات: مدل شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS، همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری. خیلی مهم: شما می توانید با استفاده از save as در نرم افزار سالیدورک، فایل را در دیگر نرم افزارها ماننددانلود فایل