کانکس کاروان مدل شده در سالیدورک

کانکس کاروان مدل شده در سالیدورک

کانکس-کاروان-مدل-شده-در-سالیدورکدانلود کانکس کاروان مدل شده در سالیدورک، توضیحات: مدل شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS، همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری. خیلی مهم: شما می توانید با استفاده از save as در نرم افزار سالیدورک، فایل را در دیگر نرم افزارهادانلود فایل